"Midven S.A. planuje pozyskać kapitał z emisji akcji przeznaczając go na przejęcie 30 proc. akcji podmiotu giełdowego związanego z usługami logistycznymi w połączeniu z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich" - czytamy w komunikacie.

Spółka zadeklarowała emisję 77 000 akcji po 100 zł, dzięki czemu wartość emisji kształtuje się na poziomie 7,7 mln zł.

"Wartość podmiotu do inwestycji szacujemy na około 7 mln zł, które planuje pozyskać w ramach emisji bez prawa poboru" - powiedział prezes Andrzej Zając, cytowany w komunikacie.

Planowana inwestycja Midven wpisuje się w strategię angażowania się kapitałowego w spółki technologiczne posiadające ciekawe produkty o zasięgu globalnym, jak również wykorzystywanie synergii z inicjowanymi rozwiązaniami w obszarze B2B w segmencie SaaS realizowanymi za pośrednictwem spółki zależnej pod nazwą Midven Business Solutions, podkreślono w materiale.

Midven to notowana na NewConnect spółka inwestycyjno-technologiczna, planująca emisję akcji i przejście na GPW. Obecnie rozwój grupy kapitałowej oparty jest na grupowaniu firm technologicznych oraz inkubowaniu innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych w oparciu o własne zasoby jak choćby dedykowany do tego Midven Business Solutions. W portfolio Midven znajdują się spółki rozwijające technologię beaconów, produkt z obszaru IoT, czy też 3-ci największy kantor internetowy na polskim rynku.