"Wzmacniamy zespół zarządzających funduszami Skarbiec TFI o osobę z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestującymi w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, głównie w akcje i instrumenty oparte na surowcach. Najważniejszym celem zespołu zarządzających w Skarbiec TFI jest budowanie strategii opartych na efektywnej selekcji. Cieszymy się, że Karol Godyń posiada doświadczenie również z rynków zagranicznych, gdyż Skarbiec TFI od wielu lat inwestuje znaczną część zarządzanych przez siebie funduszy poza granicami Polski" - powiedział Rybiec, cytowany w komunikacie.

W Skarbiec TFI Karol Godyń będzie zarządzał subfunduszami: Skarbiec AKCJA oraz Skarbiec III Filar

Karol Godyń od 2010 do 2015 roku był zarządzającym funduszami akcji i surowców w BPH TFI. Wcześniej był analitykiem akcji i rynku surowców w BPH TFI. Jest licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym i Maklerem Papierów Wartościowych. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na kierunku Finanse i Bankowość.

Skarbiec TFI jest jednym z największym na polskim rynku Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, zarządza aktywami netto w wysokości 14,2 mld zł.