Druga najtańsza oferta należała do Porr Polska Infrastructure (378,59 mln zł), a trzecia - do konsorcjum Mirbudu i PBDiM Erbedim (394,29 mln zł). Ofertę złożył też m.in. Budimex, na 428,83 mln zł. Na sfinansowanie realizacji tego odcinka zamawiający zarezerwował ok. 483,3 mln zł. 

- Wszyscy zaoferowali skrócenie czasu na realizację inwestycji z 37 do 34 miesięcy (w trakcie prac budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz wydłużyli okres gwarancyjny z 5 do 10 lat - czytamy w komunikacie. 

GDDKiA przypomina, że odcinek ma długość ok. 15,2 km i powstaną na nim cztery węzły: Góraszka, Wiązowna, Wólka Mlądzka i Ostrów. W ciągu drogi ekspresowej i nad nią zbudowanych zostanie szesnaście obiektów inżynierskich, powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych, urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego. 

Realizacja drogi ekspresowej S17 będzie prowadzona w trybie projektuj i buduj co oznacza iż przyszły wykonawca w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy opracuje projekt budowlany. Pięć miesięcy później, po uzyskaniu decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, ruszą prace budowlane. Przed oddaniem do ruchu wykonawca opracuje dokumentację podwykonawczą oraz uzyska decyzję dopuszczenia do użytkowania drogi. Nawierzchnia drogi ekspresowej wykonana będzie w technologii betonu cementowego.

Podpisano już umowy na cztery z siedmiu odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 58,6 km:

- od końca obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc (ok. 12,2 km, wykonawcą jest Budimex)

- od obwodnicy Gończyc do granicy województw (ok. 13 km, Budimex)

>>> zobacz:  Wiadomo, kto wybuduje trasę S17 Warszawa-Garwolin. GDDKiA wyłoniła najtańsze oferty [MAPA]

- od granicy województw do węzła Skrudki (ok. 20,2 km, PORR Polska Infrastructure)

- od węzła Skrudki do węzła Kurów Zachód (ok. 13,2 km, Mota Engil Central Europe).

Na pozostałe trzy odcinki o łącznej długości 37,2 km: od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km), obwodnicę Kołbieli (ok. 8,7 km) i dalszy do obwodnicy Garwolina (ok. 13 km) otwarto oferty cenowe zainteresowanych wykonawców. Trwa ich weryfikacja.