Zysk operacyjny wyniósł 2,65 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,13 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 22,89 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 6,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,67 mln zł w porównaniu z 65,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 2,41 mln zł wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Realizuje inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, jest operatorem Centrum Hal Targowych Marywilska 44. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.