Zysk operacyjny wyniósł 3,25 mln zł wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,33 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 26,74 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 8,66 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,97 mln zł w porównaniu z 72,75 mln zł rok wcześniej.

Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW