Zysk operacyjny wyniósł 13,99 mln euro wobec 14,21 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,81 mln euro w III kw. 2015 r. wobec 82,55 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 27,04 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,34 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 200,12 mln euro w porównaniu z 246,55 mln euro rok wcześniej.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.