JHM Development 

JHM Development odnotował 1,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bytom 

Bytom odnotował 2,85 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PZU 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 510,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 843,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Split akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w stosunku 1:10 nastąpi w listopadzie br., podała spółka. >>>> 

Zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak niestabilność gospodarcza w tym kraju może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance, podał ubezpieczyciel. >>>> 

Grupa PZU może stać się holdingiem od jesieni przyszłego roku, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>> 

Bank Pekao 

Bank Pekao odnotował 610,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 704,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Bank Pekao udzielił w pierwszych 9 miesiącach tego roku nowych kredytów detalicznych na kwotę ponad 10 mld zł, a portfel kredytów ogółem wzrósł o 11,4% r/r do 129,5 mld zł na koniec września. W ocenie banku, dobra płynność i silna struktura kapitałowa pozwalają na dalszy solidny i stabilny rozwój. >>>>  

Marża odsetkowa grupy Banku Pekao spadła do 2,8 proc. na koniec III kw. 2015 r. wobec 3,2 proc. rok wcześniej, podał bank. Wskaźnik koszty do dochodów zwiększył się do 45,8 proc. na koniec września w porównaniu z 44,9 proc. rok wcześniej. >>>> 

PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 029 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 378 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polska Grupa Enegrtyczna (PGE) zakłada, że w 2016 r. poziom jej wydatków inwestycyjnych będzie porównywalny z poziomem odnotowanym w 2015 r., poinformowała dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś.>>>> 

Open Finance 

Open Finance odnotowało 8,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Eurocash 

 Eurocash odnotował 70,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 57,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Hutmen  

Hutmen odnotował 8,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Astarta 

Astarta Holding odnotował 4,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 29,02 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Duon 

Grupa Duon odnotowała 5,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Duon podtrzymała prognozę finansową na 2015 r., zakładającą m.in. zysk EBITDA w wysokości 43,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 23,6 mln zł, podała spółka. >>>>  

Pekaes 

Pekaes odnotował 5,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Paged 

Paged odnotował 24,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 21,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ATM 

Rada nadzorcza ATM powołała na stanowisko prezesa Dariusza Terleckiego. Obejmie obowiązki z dniem 1 grudnia. Dotychczasowy prezes Tadeusz Czichon złożył rezygnację, podała spółka.>>>>  

CEZ 

CEZ odnotował 1,29 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,54 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wasko 

Oferta spółki zależnej Wasko - COIG została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia ogłoszonym przez Katowicki Holding Węglowy (KHW), poinformowało Wasko. Wartość tej oferty to 77,1 mln zł brutto. "Oferta spółki zależnej COIG S.A.została wybrana przez Katowicki Holding Węglowy S.A. jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych KHW przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem" - czytamy w komunikacie.

Famur 

Grupa Famur zawarła umowę z kontrahentem rosyjskim - spółką OOO Polskie Maszyny na dostawę zmechanizowanego kompleksu ścianowego do ОАО Kopalni Kyrgajska w Rosji. Dostawa sprzętu ma nastąpić w I półroczu 2016 r. Wartość zamówienia wynosi 18,7 mln euro, podała spółka. "Podpisanie kolejnego kontraktu na rynku rosyjskim wpisuje się w realizację przyjętego przez Famur S.A. programu ekspansji zagranicznej Go Global, który zakłada konsekwentne zwiększanie udziału spółki na rynkach międzynarodowych. Jest również potwierdzeniem naszej silnej pozycji w krajach WNP, które od kilku lat stanowią najbardziej dochodowy składnik wartości współpracy zagranicznej grupy. Z punktu widzenia ekspansji międzynarodowej Rosja jest dla Famuru ważnym kierunkiem. Wpływ na to ma przede wszystkim polityka energetyczna Kremla, która przewiduje zwiększanie udziału energii produkowanej z węgla oraz zasobność rosyjskiej gospodarki w kopalne surowce naturalne, rodząca coraz większe zapotrzebowanie na sprzęt górniczy" - powiedział wiceprezes Zbigniew Fryzowicz, cytowany w komunikacie.

Kernel 

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydują o wypłacie 0,25 USD na akcję dywidendy za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2015, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 10 grudnia. >>>> 

Mennica Polska 

Mennica Polska chce w perspektywie najbliższego tygodnia podjąć decyzję o inwestycji w kopalnię złota zlokalizowaną w paśmie złotonośnym Amelia Belt w Republice Południowej Afryki (RPA), poinformował ISBnews prezes Mennicy Grzegorz Zambrzycki. >>>> 

Comarch

Comarch otworzył w Mediolanie pierwszą we Włoszech spółkę w ramach grupy kapitałowej i planuje systematyczne umacnianie pozycji w tym kraju, poinformowała dyrektor zarządzająca Comarch we Włoszech Kamila Niekraszewicz. >>>> 

Marvipo, Torpol 

Marvipol podwyższył cenę w wezwaniu na Torpol do 12,10 zł za akcję wobec 11,8 zł wcześniej, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski mBanku. >>>>