Zysk operacyjny wyniósł 3,32 mld CZK wobec 4,73 mld CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,71 mld CZK w III kw. 2015 r. wobec 45,31 mld CZK rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 16,66 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,81 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 150,61 mld CZK w porównaniu z 147,01 mld CZK rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 24,44 mld CZK wobec 22,59 mld CZK zysku rok wcześniej.

CEZ oczekuje 64 mld CZK EBITDA i 27 mld CZK zysku netto na koniec 2015 r.

CEZ obniżył szacunek zysku EBITDA na koniec bieżącego roku do 64 mld CZK z 68 mld CZK i podtrzymał szacunek skorygowanego zysku netto na poziomie 27 mld CZK w całym 2015 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa rady dyrektorów i dyrektora finansowego CEZ Martina Nováka.

"W perspektywie rocznej oczekujemy EBITDA na poziomie 64 mld CZK i skorygowany zysk netto na poziomie 27 mld CZK" - powiedział Novák, cytowany w komunikacie spółki.

Grupa CEZ to zintegrowany koncern energetyczny, z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną a także wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. są notowane na praskiej i warszawskiej (od 2006 r.) giełdzie papierów wartościowych.