"Rozmawiamy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń, te rozmowy koncentrują się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jakie działanie jest możliwe" - powiedział Woszczyk podczas prezentacji wyników spółki za III kwartał.

PGE współpracowała wcześniej z kopalnią Makoszowy, dlatego też teraz wyraziła zainteresowanie rozmowami na temat tego aktywa. Jednak spółka ma świadomość, że kopalnia została przekazana do SRK z zamiarem jej zamknięcia, wyjaśnił prezes.

"Analizujemy możliwe rozwiązania, ale to jest trudne aktywo i nic nie zostało z góry założone w tej sprawie. Nie dyskutujemy nad konkretnym projektem umowy" - powiedział Woszczyk. 

Pod koniec kwietnia Kompania Węglowa przekazała kopalnię Makoszowy, powstałą w wyniku podziału KWK Sośnica-Makoszowy, do SRK.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.