Cena amerykańskiej ropy WTI zakończyła czwartkową sesję poniżej poziomu 42 USD za baryłkę, a więc na najniższym poziomie od ponad dwóch miesięcy.

Wczoraj pesymistom na rynku ropy naftowej sprzyjały dane przedstawione przez amerykański Departament Energii (DoE). Podał on bowiem w swoim cotygodniowym raporcie, że w minionym tygodniu zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 4,2 mln baryłek. Wprawdzie nie było to duże zaskoczenie (wcześniej nawet większy wzrost zapasów podał w swoim raporcie Amerykański Instytut Paliw), jednak były to kolejne dane, które dołożyły się do negatywnych nastrojów na ryku ropy naftowej podczas wczorajszej sesji.

Tymczasem dzisiaj rano głównym tematem na rynku ropy są dane zaprezentowane przez OPEC. Pokazały one, że w październiku produkcja ropy naftowej w kartelu znalazła się na poziomie 31,38 mln baryłek dziennie. Oznacza to spadek o 256 tys. baryłek dziennie w porównaniu z wrześniem – jednocześnie, jest to pierwszy spadek produkcji od marca br. OPEC obniżyło także prognozy przyszłorocznej produkcji ropy naftowej w krajach nienależących do kartelu – według OPEC, ma ona spaść o 130 tys. baryłek dziennie, podczas gdy w tym roku wzrosła ona o 720 tys. baryłek dziennie. Spadek produkcji w krajach poza OPEC ma wynikać przede wszystkim z ograniczenia inwestycji w tym sektorze – i byłby on dowodem na to, że strategia kartelu, mająca na celu utrzymanie swojego udziału w rynku, zadziałała.

Dane z OPEC wsparły notowania ropy naftowej dzisiaj rano, jednak cena tego surowca wciąż znajduje się pod dużą presją podaży i utrzymuje się poniżej oporu w okolicach 44 USD za baryłkę.

>>> Czytaj też: Na te dane dane czekali wszyscy ekonomiści. Polska gospodarka przyspiesza

PSZENICA

Największy tygodniowy spadek cen pszenicy od 4 miesięcy.

Notowania amerykańskiej pszenicy nie zaliczą bieżącego tygodnia do udanych. Po niemal trzech tygodniach wcześniejszych wzrostów, cena tego zboża w USA wyraźnie spadła i, jeśli sytuacja się dzisiaj znacząco nie zmieni, zaliczy ona największy tygodniowy spadek od lipca br.

Na notowania pszenicy negatywnie wpłynęły informacje o słabym popycie na to zboże w USA. Ostatni wzrost cen sprawił bowiem, że amerykańska pszenica stała się mniej atrakcyjna cenowo dla importerów tego zboża, którzy z powrotem przerzucili się na zboże z innych krajów. W tym tygodniu amerykański Departament Rolnictwa podał prognozę, że w sezonie 2015/2016 eksport pszenicy z USA znajdzie się na najniższym poziomie od sezonu 1971/1972.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.