KUKE prognozuje, że w całym br. liczba upadłości wyniesie ok. 765, tj. o 6,5% mniej niż w 2014 roku (818). Prognoza ta nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

"Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że w październiku opublikowano 55 orzeczeń o upadłości firm, co oznacza 22,2% wzrost w stosunku do września 2015r., w którym upadło 45 przedsiębiorstw. Rok temu skala upadłości była większa – w październiku 2014 r. upadło 81 firm, co oznacza spadek o -32,1%. Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 1,05% z 1,08% przed miesiącem, przed rokiem w październiku wynosiło ono 1,17%" - czytamy w komunikacie.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (październik 2014 r. - wrzesień 2015 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 733 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po październiku 2015 r. okazała się o -3,4% mniejsza od zanotowanej na koniec września gdy upadło 759 firm. Przed rokiem, w październiku 2014 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 822.

Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -10,8%. Jest to najlepszy wynik od grudnia 2011 r., kiedy to (w okresie styczeń 2011 – grudzień 2011 r.) upadło łącznie 720 przedsiębiorstw.

"W październiku nastąpiło odreagowanie niskiego poziomu upadłości z września, kiedy to zbankrutowała rekordowo niska liczba podmiotów. Koniec roku może przynieść jeszcze delikatne podniesienie poziomu upadłości, jednakże aktualnie widać, iż obniżenie stóp procentowych pod koniec zeszłego roku jak i na wiosnę bieżącego przyniosło pożądany skutek w postaci poprawy sytuacji przedsiębiorstw" - czytamy dalej.

Korporacja prognozuje, że w całym 2015 roku liczba upadłości wyniesie około 765, czyli 6,5% mniej niż w 2014 roku (818 upadków). Prognoza ta nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

"Przy aktualnej sytuacji gospodarczej wskazującej na prognozę tempa wzrostu PKB w 2015 roku na poziomie 3,6% oraz prognozie wskaźnika obrotu netto firm na poziomie 4,2% prognozujemy, że w całym roku w drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy działalność około 585 spółek prawa handlowego (w 2014 r. roku 608 upadłości), co stanowi spadek o -3,8%" - czytamy także.

Według KUKE, ograniczenie liczby upadłości w grupie podmiotów prowadzących indywidualną działalność gospodarczą jest po części spowodowane upowszechnieniem się upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

>>> Czytaj też: Wildstein: Polska powinna zostać przeorana