Stale rośnie za to liczba ataków na ośrodki dla azylantów.

Autorzy raportu stwierdzają, że ogromnej liczbie przybywających uchodźców nie towarzyszy dynamiczny wzrost przestępczości. Migranci przyjeżdżający do Niemiec nie popełniają większej liczby przestępstw niż sami Niemcy. Wbrew informacjom rozpowszechnianym w mediach społecznościowych, napływ uchodźców nie spowodował też zauważalnego wzrostu przestępstw o charakterze seksualnym.

Czyny tego typu stanowią mniej niż 1 proc. odnotowanych konfliktów z prawem. Z raportu wynika też, że statycznie przestępstwa częściej popełniają przybysze z Bałkanów niż Iraku czy Syrii. Raport stwierdza jednocześnie ciągły wzrost liczby ataków na ośrodki dla uchodźców. W tym roku zanotowano ich już ponad 600. To trzy razy więcej niż w takim samym okresie ubiegłego roku.

>>> Czytaj też: Koniec otwartych drzwi? Niemcy przedłużają kontrole graniczne, a Szwecja je przywraca