Ze względu na zobowiązania międzynarodowe, nie możemy odmówić przyjęcia wniosku o rozpatrzenie prawa do otrzymania azylu politycznego. To nie oznacza jednak automatycznego przyznania azylu politycznego - podkreślił. - Jakiekolwiek wątpliwości, jakikolwiek cień na życiorysie będą świadczyły na niekorzyść aplikanta o azyl polityczny - dodał.