Strata netto przypisana akcjonariuszom dominującym ogółem wyniosła 7,57 mln euro wobec 1,02 mln euro rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 13,28 mln euro wobec 0,43 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,52 mln euro w III kw. 2015 r. wobec 50,62 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 10,75 mln euro skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,31 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 163,07 mln euro w porównaniu z 139,19 mln euro rok wcześniej.

Strata netto przypisana akcjonariuszom dominującym ogółem wyniosła w I-III kw. 2015 r. 6,24 mln euro wobec 0,84 mln euro zysku rok wcześniej.

Avia Solutions Group to litewska spółka, która dostarcza rozwiązania biznesowe dla lotnictwa i oferuje usługi w zakresie konserwacji i napraw samolotów, szkolenia załóg, szkolenia w zakresie obsługi technicznej samolotu, obsługi naziemnej i tankowania, leasingu załóg i inne. Spółka jest notowana na GPW od marca 2011 r.