Zysk operacyjny wyniósł 0,68 mln zł wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,55 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 22,58 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 1,03 mln zł  zysku netto w porównaniu z 1,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 52,91 mln zł w porównaniu z 64,85 mln zł rok wcześniej.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.