Zysk operacyjny wyniósł 8,44 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 135,77 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 138,38 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 10,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 388,54 mln zł w porównaniu z 389,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 9,98 mln zł wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.