Zysk operacyjny wyniósł 3,37 mln zł wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,05 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 38,13 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 8,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 115,45 mln zł w porównaniu z 113,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 3,26 mln zł wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,5 mln zł w 2014 r.