Zysk operacyjny wyniósł 20,2 mln zł wobec 10,71 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 747,26 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 626,68 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 21,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 66,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 254,78 mln zł w porównaniu z 1 971,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniosła       8,72 mln zł wobec 176,16 mln zł zysku rok wcześniej. 

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.