Zysk operacyjny wyniósł 14,11 mln zł wobec 16,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,59 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 39,86 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 34,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 38,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 114,5 mln zł w porównaniu z 112 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 25,22 mln zł wobec 32,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW