Zysk operacyjny wyniósł 6,25 mln zł wobec 49,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 171,23 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 317,47 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 9,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 582,55 mln zł w porównaniu z 709,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 2,48 mln zł wobec 71,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.