Zysk operacyjny wyniósł 5,52 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,9 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 11,55 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 11,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 38,8 mln zł w porównaniu z 35,5 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 2,05 mln zł wobec 4,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.