Zysk operacyjny wyniósł 1,47 mln zł wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,66 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 154,55 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 408,9 mln zł w porównaniu z 381,09 mln zł rok wcześniej.

TIM S.A. jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW