Strata operacyjna wyniosła 1,12 mln zł wobec 1,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,04 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 49,7 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148,44 mln zł w porównaniu z 148,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 6,81 mln zł wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2014 r. spółka odnotowała 215 mln zł skonsolidowanych przychodów.