Zysk operacyjny wyniósł 4,86 mln zł wobec 10,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,31 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 241,01 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 15,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 561,18 mln zł w porównaniu z 614,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 24,58 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r.