Strata operacyjna wyniosła 25,01 mln zł wobec 8,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 159,12 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 163,88 mln zł rok wcześniej.

W III  kwartale 2015 r. spółka zanotowała wzrost liczby przesyłek o 26%, we wszystkich kanałach sprzedaży, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

"Trzeci kwartał to podobnie jak w ubiegłym roku okres intensywnych przygotowań do zbliżającego się sezonu zakupów online. Dlatego na polskim rynku rozszerzamy sieć Paczkomatów InPost o nowe lokalizacje i powiększamy pojemność działających już maszyn, w których poziom wykorzystania skrytek jest najwyższy. Zgodnie z przyjętą strategią planujemy, by na koniec 2015 roku mieć w Polsce około 1800 urządzeń - spodziewamy się, że w grudniu utylizacja Paczkomatów ponownie przekroczy 100%. Szybciej niż zakładaliśmy rośnie też działalność kurierska - w ciągu 12-18 miesięcy chcemy rozwinąć ten biznes do wolumenów, które pozwolą na jego wycenę na poziomie około 400-500 mln zł" - skomentował prezes Integer.pl Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 495,07 mln zł w porównaniu z 436,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 4,31 mln zł wobec 3,47 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - InPost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.