Strata operacyjna wyniosła 7,73 mln euro wobec 8,95 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 146,24 mln euro w I-III kw. 2015 r. wobec 224,05 mln euro rok wcześniej.

Milkiland jest działającym na terenie Rosji, Ukrainy, a także Polski producentem szerokiej gamy wyrobów mlecznych. Holding Milkiland N.V., zarejestrowany w Holandii, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2010 r.