„W dniu 14 maja 2015 roku spółka opublikowała prognozę wyników grupy kapitałowej IMS na 2015 rok. Opublikowana prognoza zakłada osiągnięcie przez grupę w 2015 roku następujących parametrów: - przychody netto ze sprzedaży 41,5 mln zł; - EBIT w wysokości 8,15 mln zł; - EBITDA w wysokości 11,25 mln zł; - Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 6,6 mln zł. Zarząd spółki podtrzymuje w/w prognozy finansowe na 2015 rok" - podano w raporcie.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 4,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 29,1 mln zł w porównaniu z 26,69 mln zł rok wcześniej.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).