"Wyniki finansowe osiągnięte po 3 kwartałach, nie są reprezentatywne dla kondycji finansowej Grupy. Tylko w IV kwartale Grupa zakłada realizację sprzedaży pojazdów o wartości ok. 400 mln zł, gdzie zakończone zostaną umowy o rentowności wyższej niż zrealizowana w pierwszych 3 kwartałach br., czego efektem będzie osiągnięcie zakładanych przez zarząd wyników finansowych" - czytamy w komentarzu do wyników finansowych za III kw. br..

Newag odnotował 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 36,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 171,23 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 317,47 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 9,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 582,55 mln zł w porównaniu z 709,43 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Według zarządu główne czynniki wpływające na wyniki finansowe to:

- przesunięcie na IV kwartał sprzedaży 20 pojazdów Flirt (w ramach umowy realizowanej w konsorcjum ze Stadler Polska); pierwotnie zakładano sprzedaż 11 pojazdów w III kwartale,

- wydłużenie przez przewoźników cykli przeglądowych lokomotyw skutkujące przesunięciem na rok 2016 potencjalnych zleceń na rewizje i modernizacje lokomotyw elektrycznych,

-ujęcie w kosztach zarządu rezerwy w wysokości 20,6 mln zł tyt. opłaty licencyjnej na rzecz spółki zależnej NEWAG IP Management (w analogicznym okresie roku poprzedniego opłaty nie występowały); eliminacja opłat na poziomie skonsolidowanym zostanie zaprezentowana w raporcie rocznym spółki za rok 2015.

Spółka uważa, że na rynku krajowym w IV kwartale bieżącego roku, nie należy spodziewać się rozpoczęcia i rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W segmencie modernizacji lokomotyw spalinowych, Newag spodziewa się popytu na poziomie ok. 5-15 lokomotyw. W segmencie lokomotyw elektrycznych, przewiduje się popyt na poziomie ok. 5 nowych lokomotyw.

"W ocenie zarządu spółki rozpoczęcie inwestycji w nowy i zmodernizowany tabor kolejowy finansowanych z nowej perspektywy finansowej środków europejskich, będzie miało istotne znaczenie dla perspektyw działalności spółki w roku 2016 i latach kolejnych. Spółka na rynku krajowym spodziewa się, również utrzymania agresywnej polityki cenowej ze strony konkurencji. W perspektywie ostatniego kwartału 2015 r., Spółka posiada pełny portfel zamówień" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.