Zysk operacyjny wyniósł 13,94 mln zł wobec 5,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,25 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 52,34 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 5,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 223,52 mln zł w porównaniu z 131,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 3,33 mln zł wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Porównywalne przychody gotówkowe Wirtualnej Polski wzrosły o 24,8 proc. r/r w III kw.

Przychody gotówkowe Wirtualnej Polski w ujęciu porównawczym wzrosły o 24,8% r/r w III kw. 2015 r. i o 27,3% r/r w okresie I-III kw. br., podała spółka.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 roku przychody gotówkowe ze sprzedaży, ujęte dla celów porównawczych z wyłączeniem akwizycji zrealizowanych przez spółkę w 2015 roku, wyniosły 193,9 mln zł. Wzrosły one o 27,3% w stosunku do przychodów obliczonych na bazie danych finansowych pro forma za analogiczny okres 2014 roku oraz o 24,8% w samym III kw.

"Było to możliwe dzięki zrealizowanym synergiom przychodowym oraz umacniającej się pozycji rynkowej spółki" - powiedziała członek zarządu i dyrektor finansowa spółki Elżbieta Bujniewicz-Belka, cytowana w komunikacie.

"Wzrost w trzecim kwartale bieżącego roku był o wiele trudniejszy do osiągnięcia od wcześniejszych, gdyż jest odnoszony do wysokiej, zeszłorocznej bazy, która po raz pierwszy uwzględnia już synergie z połączenia WP i o2. Zagregowany wzrost przychodów gotówkowych za dwa lata, porównując trzeci kwartał 2015 do analogicznego kwartału 2013 roku, przekracza 75%, co jest rzadko spotykane dla tak dojrzałej spółki i rynku" - skomentował prezes Wirtualnej Polski Jacek Świderski.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 roku Wirtualna Polska wygenerowała 74,4 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 15,6 mln zł w stosunku do wartości proforma tego wskaźnika w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skorygowana EBITDA proforma za ostatnie dwanaście miesięcy osiągnęła poziom 99,6 mln złotych, podano także.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 5,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 223,52 mln zł w porównaniu z 131,61 mln zł rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.