Zysk operacyjny wyniósł 33,58 mln zł wobec 38,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,70 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 317,61 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 20,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 706,1 mln zł w porównaniu z 787,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 4,87 mln zł wobec 26,55 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.