Zysk operacyjny wyniósł 2,34 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,74 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 27,01 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 5,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 78,57 mln zł w porównaniu z 78,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 0,69 mln zł wobec 0,99 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. W 2014 r odnotował 100,93 mln zł przychodów. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.