Zysk operacyjny wyniósł 10,85 mln zł wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,08 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 25,78 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 15,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 133,97 mln zł w porównaniu z 93,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 14,48 mln zł wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Inpro sięgnęły 148 mln zł w 2014 r.