City Service SE jest 481. spółką notowaną na głównym rynku oraz 22. debiutem na tym rynku w 2015 roku.

City Service świadczy usługi zarządzania nieruchomościami w krajach nadbałtyckich i Europie Środkowo-Wschodniej. W 2012 roku sfinalizowało transakcję nabycia od Skarbu Państwa 100% udziałów w polskiej spółce Zespół Zarządców Nieruchomości WAM. Spółka koncentruje się na usługach związanych z zarządzaniem obiektami handlowymi i przemysłowymi oraz obiektami użyteczności publicznej, usługach utrzymania czystości i pozostałą działalnością związaną z zarządzaniem nieruchomościami jak. ochrona, remonty budynków, czy  zarządzanie wierzytelnościami.

Od czerwca 2007 r. akcje spółki notowane są na giełdzie w Wilnie.

Spółka przed debiutem na GPW nie przeprowadzała emisji akcji. Kursem odniesienia będzie był równy zamknięciu na NASDAQ OMX Vilnius Stock Exchange z ostatniego dnia notowań poprzedzającego datę debiutu.

Spółka działa na rynku od 1997 r. i została założona w Litwie. 10 sierpnia 2015 roku poprzednia spółka dominująca - City Service AB została połączona z emitentem, który przejął całość majątku, praw i zobowiązań poprzedniej spółki dominującej.