Zysk operacyjny wyniósł 1,41 mln zł wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,72 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 9,15 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,51 mln zł w porównaniu z 32,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 0,92 mln zł wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Simple podkreśla, że był to najlepszy trzeci kwartał w ostatnich latach działalności spółki, m.in. dzięki rozliczeniu projektów realizowanych dla Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Szkoły Głównej Handlowej. 

"Realizacja tak dużych przedsięwzięć oczywiście znajduje odzwierciedlenie w naszych wynikach, daje nam także bardzo dużą przewagę konkurencyjną. Dostarczamy kompleksowe i rozbudowane systemy dla największych przedsiębiorstw i instytucji w kraju, co zapewnia nam najlepsze świadectwo naszych kompetencji. [...] W wielu postępowaniach ofertowych konkurujemy z międzynarodowymi koncernami i to zarówno pod względem funkcjonalności naszych produktów, jak i ceny" - powiedział prezes Simple Przemysław Gnitecki, cytowany w komunikacie. 

W kolejnych kwartałach Simple chce skupić się na umacnianiu pozycji lidera wśród krajowych dostawców rozwiązań ERP. Dodatkowo, do sprzedaży trafią nowe rozwiązania w chmurze obliczeniowej przygotowane zarówno dla rynku publicznego, jak i komercyjnego. Spółka chce zwiększyć także swoje udziały w segmencie MŚP, podano także. 

Simple jest producentem rozwiązań informatycznych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2000 r.