Ze składu rady odwołano jej przewodniczącego Witolda Daniłowicza oraz Roberta Bednarskiego, Dariusza Formelę, Eryka Karskiego, Stefana Kawalca i Tomasza Mośka.

NWZA powołało w skład rady nadzorczej Dalidę Gepfert, Magdalenę Kaczmarek, Bartosza Krysta, Krzysztofa Matana i Pawła Orlofa.

"W związku z powołaniem ww. osób rada nadzorcza będzie funkcjonować w następującym składzie:
- pani Dalida Gepfert;
- pani Magdalena Kaczmarek;
- pan Bartosz Krysta;
- pan Krzysztof Matan;
- pan Paweł Orlof;
- pan Michał Stopyra" - czytamy w komunikacie.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie LW Bogdanka zostało zwołane na wniosek Enea Wytwarzanie. Pod koniec października Enea kupiła w wyniku wezwania 64,57% akcji Bogdanki i razem z Enea Wytwarzanie posiada obecnie akcje stanowiące 66% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

LW Bogdanka miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. 

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.