Zysk operacyjny wyniósł 32,38 mln zł wobec 39,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 507,21 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 523,19 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 76,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 179,63 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 375,48 mln zł w porównaniu z 1 362,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 304,43 mln zł wobec 518,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Przedmiotem działalności grupy Rovese jest przede wszystkim produkcja i dystrybucja wyrobów wykończeniowych i wyposażenia łazienek (ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych). Od 1998 roku spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie.