Zysk operacyjny wyniósł 12,81 mln zł wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,37 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 31,82 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 12,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 112,48 mln zł w porównaniu z 78,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 10,43 mln zł wobec 6,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules SA jest liderem na polskim rynku obsługi sprzętowej inwestycji i logistyki budowlanej. Zapewnia kompleksową i zoptymalizowaną ofertę w zakresie usług dźwigowo-transportowych oraz elementów zaplecza budowy.