Strata operacyjna wyniosła 4,57 mln zł wobec 7,09 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,09 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 2,08 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 7,43 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 20,27 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,54 mln zł w porównaniu z 27,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 7,98 mln zł wobec 20,57 mln zł straty rok wcześniej.

CI Games, dawniej City Interactive, to producent i dystrybutor gier komputerowych