Strata operacyjna wyniosła 15,9 mln zł wobec 8,1 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,09 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 54,23 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 29,42 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 50,73 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,6 mln zł w porównaniu z 111,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 1,42 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Czerwona Torebka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r. To grupa handlowa, posiadająca m.in spółkę Merlin.pl. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,81 mln zł w 2014 r.