Zysk operacyjny wyniósł 6,03 mln zł wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,63 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 4,82 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 0,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,82 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,09 mln zł w porównaniu z 33,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 2,47 mln zł wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka skupia obecnie działalność na rynku wrocławskim. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2014 r. miała 61,79 mln zł skonsolidowanych przychodów.