Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 10,75 mln zł wobec 8,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 321,78 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 295,95 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 21,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 017,06 mln zł w porównaniu z 754,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 27,32 mln zł wobec 17,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej. Skonsolidowane przychody Rafako sięgnęły 1,18 mld zł w 2014 r.