Zysk operacyjny wyniósł 1,3 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,22 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 50,47 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 41,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 171,72 mln zł w porównaniu z 159,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 1,89 mln zł wobec 41,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med istnieje od 1993 roku. Obecnie na sieć medyczną Enel-Med składa się kilkaset placówek medycznych w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,68 mln zł w 2014 r.