Zysk operacyjny wyniósł 4,28 mln zł wobec 2,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,74 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 47,31 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 189,45 mln zł w porównaniu z 121,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 2,93 mln zł wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207 mln zł w 2014 r.