Spółka wykazała 117,76 mln zł zysku ze sprzedaży jednostki zależnej w III kw. 2015 r.

Strata operacyjna wyniosła 34,77 mln zł wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,39 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 57,77 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 48,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 12,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 154,44 mln zł w porównaniu z 163,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 32,65 mln zł wobec 8,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Na początku lipca br. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu zostanie biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.