Zysk operacyjny wyniósł 139,58 mln zł wobec 78,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 800,72 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 798,71 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 255,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 458,84 mln zł w porównaniu z 2 457,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 348,06 mln zł wobec 36,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.