Zysk operacyjny wyniósł 9,91 mln zł wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,38 mln zł w I-III kw. 2015 r. wobec 50,52 mln zł rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r.