Strata z działalności operacyjnej grupy w I-III kw. br. wyniosła 4,07 mln zł wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosły 2,73 mln zł w porównaniu z 0,6 mln zł rok wcześniej.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.