Zysk operacyjny wyniósł 8,93 mln zł wobec 3,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,61 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 88,67 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 17,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 327,3 mln zł w porównaniu z 262,22 mln zł rok wcześniej.

"Istotnym czynnikiem, wpływającym na przyszłość grupy kapitałowej i uzyskiwane wyniki finansowe będzie dalsze rozszerzanie działalności, tak jak to miało miejsce w przypadku wejścia na rynek przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze przemysłu wydobywczego lub w przypadku rozszerzenia działalności dotyczącej budowy systemów sieciowych, z tytułu których grupa uzyskała w ostatnim okresie znaczące przychody" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Realizacja tych planów w dużej mierze będzie obejmować wprowadzenie na rynek nowych produktów, jak i modyfikację obecnie oferowanych, podano także.

Spółka podała, że rozszerzanie działalności i zdobywanie nowych rynków jest realizowane również na rynku medycznym, co jest konsekwencją przejęcia Gabos Software Sp. z o.o.. Spółka ta oferuje systemy informatyczne dla sektora ochrony zdrowia.

"Udział w strukturze przychodów grupy uzyskiwany z tego sektora stanowi 10,4%. Celem grupy jest dalsze zwiększenie wpływów z rynku medycznego" - czytamy także.

Wasko podało, że do końca 2015 roku kontynuowane będą również działania, których celem jest optymalizacja kosztów w spółce.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 7,92 mln zł wobec 2,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,52 mln zł w 2014 r. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w sierpniu 2001 r.