Zysk operacyjny wyniósł 0,94 mln zł wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,11 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 65,03 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 3,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 214,13 mln zł w porównaniu z 131,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 3,32 mln zł wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.