Zysk operacyjny wyniósł 11,34 mln zł wobec 10,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA w III kw. wyniósł 12,46 mln zł. i był wyższy o 11,6% niż rok wcześniej. Marża EBITDA wzrosła z 13,9% do 16%.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,89 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 80,24 mln zł rok wcześniej.

Spółka podkreśla, że spadek przychodów w III kw. miał charakter techniczny i wynikał z przesunięcia harmonogramu dostaw dla Jeronimo Martins Polska w taki sposób, że większość dostaw nastąpiła w październiku.

W grupie wyrobów dla przemysłu Polwax odnotował spadek sprzedaży produktów przeznaczonych do impregnacji drewna (o 34%) i aż 117% wzrost przychodów ze sprzedaży antyzbrylaczy do nawozów, a także pozostałych wyrobów o 12%.

"O ile całkowity bilans wyrobów parafinowych wyprodukowanych w naszych zakładach w kolejnych latach pozostał na podobnym poziomie, o tyle – i chciałbym to bardzo mocno podkreślić - nastąpiły zmiany w asortymencie dostarczanych do przemysłu" - powiedział prezes spółki Dominik Tomczyk, cytowany w komunikacie. 

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 16,11 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 16,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 179,58 mln zł w porównaniu z 175,83 mln zł rok wcześniej.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r.